Jaarlijks publiceert de TechniekRaad het rapport “De technische arbeidsmarkt in Noord-Holland”. Nog steeds is er een tekort aan goed opgeleide medewerkers die instromen vanuit het MBO- en HBO-onderwijs. Daarom is dit rapport zo waardevol. De feiten goed kennen is essentieel als beleid wordt ontwikkeld en er een duidelijk beeld is van waar de uitdagingen liggen. Met dit rapport zijn wij in Noord-Holland een voorbeeld voor de rest van Nederland. De digitalisering, robotica en blockchain vragen om snelheid te maken in het onderwijs, want de innovaties in het bedrijfsleven gaan razendsnel en het is voor medewerkers geweldig om daar een bijdrage aan te leveren.

Het rapport is tot stand gekomen door een goede samenwerking van de technische branches FME, KMU, Techniek Nederland en Bouwend Nederland op regionaal niveau met de provincie Noord-Holland. In de landelijke “Industriecoalitie” hebben deze vier technische branches er bij de formateur voor gepleit om topprioriteit te geven aan het techniekonderwijs. De komende jaren zijn landelijk minimaal 50.000 technische vakmensen op alle niveaus nodig. Een nieuw kabinet moet daarom topprioriteit geven aan een landelijk dekkend aanbod van techniekopleidingen: iedereen moet toegang kunnen krijgen tot goed techniekonderwijs. Ook pleiten de ondernemersorganisaties voor een investeringsfonds zodat álle kinderen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kennismaken met techniek.

Daarbij komt dat de digitalisering van de Nederlandse industrie één van de belangrijkste aanjagers is van groei én nieuwe uitdagende banen. Daarom vraagt de Industriecoalitie een nieuw kabinet ook om verder te investeren in het actieprogramma Smart Industry. In dit programma werken technologische industrie, overheid, kennisinstellingen en werknemersorganisaties samen aan een toppositie voor Nederland in de vierde industriële revolutie. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Dus werkgevers én medewerkers moeten goed nadenken over hun toekomst.

De winnaars van straks zijn de ondernemingen én medewerkers die er nú in slagen hun wendbaarheid te vergroten, door te blijven leren en zich continu te blijven aanpassen aan de veranderende marktvraag. Door Smart Industry én Smart Working.

Leendert Remmelink,

Business Development Manager FME Regio Noord-West