Al sinds jaar en dag ergeren wij ons aan de enorme hoeveelheid kleine, losse en niet op elkaar afgestemde acties op het terrein van de regionale arbeidsmarkt en beroepsopleidingen. Komt op maandag ROC no. 1 bij je bedrijf langs, dan komt woensdag de gemeente langs over hetzelfde. Meestal kennen ze elkaars initiatief niet.

Dat moet anders en beter. Er moet (veel) meer worden samen gewerkt. Dat geldt ook voor het formuleren van de behoeften van de vele prachtige technologiebedrijven in Noord-Holland. Wat willen zij nou echt ? Waar hebben ze morgen en overmorgen behoefte aan ?

Het opstarten van de TechniekRaad NH is een sterke stap in de goede richting. De TRNH kan en moet de ondernemers-visie opstellen en die uitdragen. Dat gaan ze doen in goed overleg met de belangrijkste partners: scholen, provincie, medeondernemers, gemeenten, …. enz. De eerste ervaringen met de ROC’n en een flink aantal gemeenten zijn erg positief.

We gaan voort!

Ruud-Kortink