In de regio Techport (Amsterdam/IJmond) zorgen samenwerkende bedrijven en onderwijsinstellingen voor sterk technisch onderwijs. De focus ligt op meer en betere vakkrachten nu en in de toekomst, passend bij de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven: de maakindustrie, onderhoud, energie en offshore.

Samen innoveren en investeren in regionale talentontwikkeling is het uitgangspunt van de samenwerking. De Techport Campus stemt sinds 12 december 2013 de activiteiten op elkaar af. De Techport Campus in de IJmond is een initiatief van Tata Steel, Zwart Techniek, de gemeente Velsen en het ROC Nova College.  Inmiddels is het samenwerkingsverband gegroeid en wordt er met subsidie uit het Regionaal Investerings Fonds gewerkt aan technisch toponderwijs. Er komt een betere aansluiting tussen de verschillende niveaus en het onderwijs wordt afgestemd op regionale behoeften.

Het samenwerkingsverband bestaat uit bedrijven die zich hebben verengid onder de naam Techport Industries. De  scholen zijn de vmbo-scholen Technisch College Velsen en Kennemer College, het ROC Nova College voor mbo en de hbo-scholen Hogeschool Inholland en Hogeschool van Amsterdam.

De activiteiten van de Techport Campus zijn onderverdeeld in de actielijnen Kiezen voor Technologie, Leren in de Techniek, Werken in de Techniek en Innoveren. Informatie over ambities en concrete activiteiten vindt u in de folder Sterker technisch onderwijs en meer innovatiekracht. Kijk voor de folder en contactpersonen op:  http://www.techport.nl/regios/techport-campus-ijmond/