In  Technisch Talent Werkt in Noord-Holland wordt omschreven hoe de onderlinge samenwerking voor de komende jaren gestalte krijgt om voor ondernemers in de technische sector de vacatures gericht te vervullen en tegelijkertijd werkzoekenden met adequate scholing hiernaar toe te leiden.

Meer informatie:  Projectplan Technisch Talent Werkt in Noord-Holland april 2013