House of Skills (https://www.houseofskillsregioamsterdam.nl) vroeg de TechniekRaad een rapportage te maken over de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam. Dit MRA-rapport is onlangs opgeleverd. De rapportage geeft House of Skills concreet richting voor de ontwikkeling van de vraag naar arbeidskrachten in de techniek sectoren. Het geeft inzicht in de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de technische arbeidsmarkt in de MRA-regio, articuleert de arbeidsvraag van het bedrijfsleven en geeft de tekorten aan. Dat is onmisbare informatie voor de discussie rondom doelmatigheid en daarmee het functioneren van de technische arbeidsmarkt.

Het rapport laat zien dat het tekort aan technici op de arbeidsmarkt in de MRA onacceptabel hoog is. Dit jaar is het tekort aan technisch personeel in de MRA circa 1.120. Onderwijsinstellingen hebben onveranderd te maken met te weinig instroom in veel technische opleidingen. Hoewel er percentueel meer leerlingen dit jaar hebben gekozen voor een technisch profiel, verwachten we door onder meer demografische factoren minder leerlingen in het technisch vmbo. Een minstens even grote uitdaging is Leven Lang Leren, om- en bijscholing van zittend personeel: door de snelle technische en technologische ontwikkelingen is de toekomstige arbeidsmarkt uiterst onzeker: oude banen verdwijnen en nieuwe banen ontstaan in rap tempo. Techniek, ICT en technische innovaties worden steeds belangrijker voor de samenleving als geheel. Het aantal technici dat werkzaam is buiten de technische sectoren is niet voor niets groter geworden dan het aantal binnen technische bedrijven.

Download hier het rapport en de bijlage:

“De technische arbeidsmarkt in MRA”, 5 september 2018

Bijlage bij “De technische arbeidsmarkt in MRA”, 5 september 2018