De TechniekRaad Noord-Holland staat voor mij gelijk aan duurzame krachtenbundeling. Een krachtenbundeling met focus, vasthoudend, op de grote uitdagingen en ambities waarbij techniek (technologie) voor een belangrijk deel bepalend is voor succes. Waar expertise, kennis en menskracht het verschil maken en ook economische groei bieden.

Zo is een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt nu en ook in de toekomst een pittige klus die regionaal aangepakt moet worden, met meerdere partijen waarbij bedrijven hun verantwoordelijkheid pakken. Door samen een onderbouwde visie te ontwikkelen waar overheid, onderwijs en bedrijven hun voordeel mee kunnen doen. De TechniekRaad is daar belangrijk in omdat ze richting geeft waardoor betere keuzes gemaakt kunnen worden en daarmee focus.

Krachtenbundeling betekent ook partner zijn naar anderen, kijken hoe we elkaar kunnen helpen, zoals bijvoorbeeld met de hybride vakdocenten die het onderwijs nu nodig heeft.
Maar ook kritisch durven zijn en naar bedrijven het signaal te geven dat er iets mis is als teveel technische opgeleide mensen een andere carrière kiezen.

Rapportages van de TechniekRaad geven per regio aan wat de specifieke behoefte is voor een leven lang ontwikkelen zoals om- en bijscholing. De technische en maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel en dus moet het onderwijs wendbaarder worden en anders.
De TechniekRaad kan helpen door mee te denken over hoe anders en hoe dit te realiseren.
Met expertise en menskracht (zoals gastdocenten) van aangesloten bedrijven waardoor het technisch onderwijs beter wordt met lagere kosten.

De TechniekRaad wijst terecht op een groter belang van het ontwikkelen van een inclusieve arbeidsmarkt waar de sociale opgave aan het veranderen is in een economisch vraagstuk door de krappe arbeidsmarkt. Daar vindt zij de provincie volledig aan haar zijde die het als speerpunt heeft in haar beleid en bij de werkambassadeur staat het bovenaan op zijn agenda.

Dook van den Boer
Werkambassadeur