In 2017 zijn 5.070 mensen geslaagd voor een technische opleiding in een van de Noord-Hollandse MBO’s. Dat is een daling van het aantal technisch MBO-gediplomeerden van maar liefst 8,7% ten opzichte van vorig jaar. In het Noord-Hollandse HBO zijn in 2016 1.792 technisch gediplomeerden uitgestroomd. Dat is een stijging van 1,6% ten opzichte van het vorige jaar. Van al deze gediplomeerden zijn naar schatting 4.929 mensen de arbeidsmarkt opgegaan. Ongeveer een op elke vier technisch afgestudeerden gaat echter niet in een technische functie werken; verreweg de meesten daarvan omdat ze – naar eigen zeggen – geen geschikte technische functie kunnen vinden. Meisjes kiezen de laatste jaren weliswaar wat vaker voor een technische opleiding, maar dat zien we niet terug op de arbeidsmarkt.

Ondanks alle inspanningen worden we nog steeds geconfronteerd met beperkte instroom in bepaalde techniekopleidingen in Noord-Holland. Daarbij komt dat de technische opleidingsinfrastructuur in onze provincie onder druk staat: veel opleidingslocaties zijn al gesloten en er dreigen nieuwe sluitingen. Anderzijds worden studies aangeboden waaraan de arbeidsmarkt minder behoefte heeft. Het opleidingsaanbod in de regio is daarmee te weinig afgestemd op de vraag van de bedrijven. Kortom: volop uitdaging voor de TechniekRaad!