Het Servicepunt (www.spt-nh.nl) is een netwerkorganisatie waarin werkgevers- en werknemersorganisaties, O&O fondsen en UWV samenwerken met als doel om werkgevers en werkzoekenden in de metaal- en technieksector bij elkaar te brengen. SPT is voor de sector hét aanspreekpunt voor arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsvraagstukken. Concreet: SPT matcht een werkgever in Noord-Holland met mensen die een (andere) technische baan zoeken in de metaal-, installatie- en technieksector. Als het nodig is met een niet-vrijblijvend scholingsaanbod zodat de inzetbaarheid duurzaam wordt.

Arbeidsmarktspecialisten van de Koninklijke Metaalunie, FME, Techniek Nederland, OOM, A+O Metalektro, OTIB, FNV, CNV Vakmensen, De Unie en UWV bundelen hun kennis, ervaring en netwerk om de aansluiting tussen vraag en aanbod op de technische arbeidsmarkt in Noord-Holland beter op elkaar te laten aansluiten.

Waarom nodig?

Het arbeidsmarktbeleid is steeds meer gedecentraliseerd naar de regio. Ook de uitvoering ligt bij de regio. Dat maakt een regionaal opgezet Servicepunt Techniek noodzakelijk om vraaggestuurd te werken aan arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsprojecten in de technische sectoren in Noord-Holland. Via het Servicepunt Techniek NH worden meer dan 3.000 technische bedrijven met tienduizenden werknemers in de provincie ondersteund. Zeker nu de werkgelegenheid, het aantal vacatures en de personeelstekorten groeien, maar er tegelijkertijd nog veel mensen, ook met een technische achtergrond, aan de kant staan, kan het Servicepunt Techniek helpen vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Omdat de markt aantrekt terwijl het aantal werkzoekenden minder wordt, gaat het Servicepunt een grotere rol spelen bij matching van mensen met een wat grotere afstand tot de technische arbeidsmarkt. Zij-instroom vanuit andere sectoren en bij- of omscholing worden daarbij steeds belangrijker.

Hoe werkt het?

Vraaggestuurd werken is een voorwaarde: bedrijven melden hun technische vacatures bij ons. UWV zoekt kandidaten uit de eigen bestanden. Het kan ook zijn dat werkzoekenden zichzelf bij ons hebben aangemeld. Maar ook bedrijven hebben soms werknemers die met ontslag geconfronteerd worden of waarvoor een andere functie gewenst is. Die willen we zo snel mogelijk van werk naar werk helpen. Onze specialisten gaan vervolgens met kandidaten praten, waarbij ook een assessment kan plaatsvinden. Met de werkgever van de vacature wordt uitgebreid overlegd over eisen en wensen. Indien nodig zorgt het Servicepunt Techniek voor passende scholing. Als er een ‘match’ is dan wordt het UWV om toestemming gevraagd voor een proefplaatsing (als de kandidaat een WW-uitkering heeft).

SPT heeft zo al vele honderden succesvolle matches gerealiseerd en vele scholingstrajecten georganiseerd, veelal op kosten van sociale partners. De helft van het aantal plaatsingen betrof een oudere werknemer.