In schooljaar 2017-2018 zijn in totaal 3.154 leerlingen ingeschreven in de leerjaren 3 en 4 techniek (profielen/sectoren) in de Noord-Hollandse vmbo’s. Dat zijn er 126 oftewel 3,8% minder dan het schooljaar 2016/17.

Op de teldatum van 1 oktober 2016 volgde van alle leerlingen binnen de basis-, kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg 19,3% een technische richting (leerjaren 3 en 4 gezamenlijk). Op 1 oktober 2017 stond 24% van de BB-, BK- en GL-leerlingen volgens DUO ingeschreven in een technische richting. Ondanks een daling in het aantal leerlingen, hebben naar verhouding (percentueel) dit jaar dus fors meer vmbo-leerlingen voor techniek gekozen dan vorig jaar! Die groei zit ‘m vooral in de sterke stijging van het aantal leerlingen dat MVI (media, vormgeving en ICT) heeft gekozen. Ook de profielen BWI, M&T en PIE zijn dit jaar gegroeid maar veel minder fors; een en ander ten koste van de Vakmanschapsroute Techniek, Technologieroute Techniek, Techniek Breed -ISP en Technologie oriëntatie.

Dit en andere feiten worden binnenkort gepubliceerd in het nieuwe Visiedocument 2018 van de TechniekRaad NH dat u een actuele doorkijk geeft in de ontwikkelingen op de aansluiting – onderwijs-arbeidsmarkt in Noord-Holland.