TechniekRaad NH

Belangenbehartiger en aanspreekpunt voor de techniek

De TechniekRaad Noord-Holland is in 2013 opgericht op initiatief van vier ondernemersorganisaties in de techniek: Bouwend Nederland, Vereniging FME, Koninklijke Metaalunie en Techniek Nederland. Deze vier partijen willen zich samen met de provincie Noord-Holland inzetten voor een verdere versterking van activiteiten op het gebied van instroom, arbeidsmarkt en beroepsopleidingen. Per 1 januari 2016 is tevens de procesindustrie bij de TechniekRaad aangesloten!

De technische arbeidsmarkt staat hoog op de agenda. Als het gaat om industriële bedrijvigheid bezet Noord-Holland de vierde positie in Nederland. Ook andere technische sectoren zoals de bouwnijverheid, ICT, logistiek, energie en agribusiness vormen ieder op zich een basis voor verdere economische ontwikkeling in de regio. De TechniekRaad neemt het voortouw bij het opstellen en uitvoeren van een gemeenschappelijk Techniekplan. Onderlinge samenwerking staat daarbij voorop: werkgevers- en werknemersorganisaties, opleidingsfondsen, kenniscentra, provincie Noord-Holland, gemeenten, kamer van koophandel en onderwijsinstellingen. De vraag van de bedrijven is daarbij sturend. Met deze samenwerking vormen de vier partners het aanspreekpunt voor de coördinatie en versterking van de goede projecten die er op die terreinen al zijn en/of komen. Door de inzet en expertise van de partners in de TechniekRaad zal een grotere efficiency en kwaliteit van allerlei activiteiten bereikt worden.

De TechniekRaad werkt continue aan:

 • De ondernemersvisie op dit dossier. Dat betekent allereerst het bijeen brengen van de – veelal bestaande – kennis. De TechniekRaad kan dan de behoeften van de bedrijfstakken op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs, opleiding en instroom gericht aangeven.
 • Het structureren en verbeteren van overleg en samenwerking. Waar nodig treedt de TechniekRaad op als coördinator van overleg en samenwerking. Waar mogelijk vereenvoudigt en stroomlijnt de TechniekRaad overleg en samenwerking.
 • Het aanspreekpunt (adviseur) voor met name regionale en landelijke overheden, onderwijsinstellingen, opleiders en voor de kenniscentra.
 • Initiatieven die de sectororganisaties willen als het bijvoorbeeld gaat om adequate opleidingsfaciliteiten, vergroten van de instroom, een vraaggestuurd en kwalitatief opleidingsaanbod, doorlopende leerroutes, effectief overleg en samenwerking bedrijfsleven-onderwijs.

Het bestuur

Het stichtingsbestuur van de TechniekRaad bestaat uit Kees de Vries (voorzitter), Nico Gitz (secretaris) en Frans Zegwaart (penningmeester). Daarnaast functioneert het overlegplatform TechniekRaad bestaande uit een aantal ondernemers uit de genoemde technische bedrijfstakken en Gedeputeerde Adnan Tekin van de Provincie Noord-Holland. Elk van de deelnemende bedrijfstakken is met enkele leden vertegenwoordigd in de TechniekRaad. Deze ondernemers zijn:

FME

 • Fabienne Hendricks (Tata Steel B.V.)
 • Nico Gitz (KSB Zwanenburg)
 • Herman van Bolhuis (3D Makerszone)

Koninklijke Metaalunie

 • Jacqueline van der Lem (DGA Lemtech B.V.)
 • Mark Helder (HGG Wieringerwerf)
 • Jeroen Meijer (Rolan Robotics)

Techniek Nederland

 • Frans Zegwaart
 • Kees de Vries (Van Dorp Installaties Amsterdam)

Bouwend Nederland

 • vacant
 • Dick Min (Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V.)

Procesindustrie

 • Erica van Dijk (IOI Loders Croklaan)

De Adviescommissie

Behalve de inhoudelijke voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur en het overlegplatform, worden tevens zaken op elkaar afgestemd door en binnen een Adviescommissie, bestaande uit: Monique van der Voort (Kon. Metaalunie), Vincent Zijlstra (Bouwend Nederland), Leendert Remmelink (FME), Francisco van de Coevering (Techniek Nederland), Saskia Hovinga (FPTC), Ton Berkhout (provincie Noord-Holland), Anton Verlaan (OOM), Erik Hans Boek (OTIB), Ben Kemna (A+O Metalektro), Gery de Boer (FNV Metaal), Judith ten Broeke (Vakcentrale CNV), Jolanda Paehlig (De Unie) en Martin de Wolf (SBB).