Achter de woorden ‘O&O fondsen nuttig’ kun je een vraagteken of een uitroepteken zetten. De politiek doet het eerste getuige vele uitspraken die politici doen. Deze week doen de O&O fondsen het tweede in twee landelijke dagbladen, De Telegraaf en het FD. Ook kondigen ze aan in april een conferentie te organiseren over het nut van dit soort sectorale fondsen.

De kritiek van politici richt zich op het collectieve karakter van de fondsen, de financiële omvang en de veronderstelde beperkte blik op andere sectoren. Individuele leerrekeningen voor alle medewerkers zou een veel beter alternatief zijn. Werknemers zijn dan vrij om te doen wat ze willen, om hun eigen ontwikkeling vorm te geven, in welke sector dan ook en zonder dat werkgevers of een opleidingsfonds zich ermee bemoeien. Dit veronderstelt dat bij opleidingsfondsen dit allemaal niet zou kunnen. En dat is niet zo.

Als ik naar ons eigen sectorfonds kijk, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Metaalbewerking (OOM), dan zie ik dat er heel veel mogelijk is, binnen heldere spelregels. Deze spelregels gaan niet over de keuzemogelijkheden van het individu, want die zijn min of meer oneindig, als het maar in overleg met de werkgever gebeurt. Een leven lang ontwikkelen kan dus prima worden vormgegeven binnen het systeem van een O&O fonds. Ook bepalen deze spelregels dat je wel moet meedoen met het fonds, en dus mee moet betalen, om gebruik te kunnen maken. Ook dat lijkt me niet meer dan terecht. En het grote voordeel is dat het fonds ook collectieve activiteiten oppakt, die het individu niet zou oppakken, zoals bedrijfstakvoorlichting, instroombevordering en relevant sectoronderzoek.

Het enige kwetsbare punt wat ik zie bij de O&O fondsen zijn de grote reserves die deze fondsen af en toe aanhouden. Continuïteit is een belangrijk argument, zowel voor de werknemers en werkgevers in de sector als voor de werknemers van de fondsen zelf, maar het vermogen moet niet zo groot worden dat het vraagtekens oproept. Hier moeten de fondsen nog eens goed naar kijken. Al met al ben ik een verklaard voorstander van O&O fondsen en zet ik er absoluut een uitroepteken achter!

Jos Kleiboer

Koninklijke Metaalunie
directeur Beleid