Samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen komt niet vanzelf tot stand. Daarom stimuleert het ministerie van Onderwijs samenwerking via het regionaal investeringsfonds mbo (RIF). Het RIF is de afgelopen jaren succesvol gebleken om samenwerking in de regio te stimuleren. In totaal hebben 111 samenwerkingsverbanden de afgelopen jaren ruim 100 miljoen euro ontvangen vanuit het Rijk. Het bedrijfsleven en regionale overheden hebben dat aangevuld met nog eens 215 miljoen euro.

In januari 2019 start het nieuwe RIF en kunnen samenwerkingsverbanden van onderwijs, bedrijfsleven en regionale overheden subsidie aanvragen voor innovatie in het beroepsonderwijs. Hiervoor trekt minister van onderwijs Van Engelshoven 100 miljoen euro uit tot 2022.

Vanaf 2019 heeft het RIF meer aandacht voor projecten voor kwetsbare jongeren in de entree-opleiding. Het percentage dat vanuit het fonds wordt bijgedragen wordt groter. Nu krijgen toegekende projecten een derde van de totale begroting van het project als subsidie van het Rijk. In het nieuwe RIF wordt dat de helft van de begroting. Bovendien hoeven bedrijven bij projecten voor kwetsbare jongeren in de entree-opleiding nog slechts een kwart, in plaats van een derde bij te dragen. Deze aantrekkelijkere voorwaarden voor bedrijven moeten ervoor zorgen dat kwetsbare jongeren in de entree-opleiding betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt. De volledige nieuwe regeling van het RIF wordt in oktober gepubliceerd.