De vraag naar technische vakmensen wordt steeds urgenter, blijkt uit de monitor Techniekpact 2018. In het laatste kwartaal van 2017 waren er naar schatting van het UWV 13.300 openstaande vacatures voor ICT beroepen en 60.800 voor de technische beroepen. Daarom maakten de partners van het Techniekpact, 5 jaar na de lancering, tijdens de Jaarconferentie op 18 juni bekend dat zij op vier thema’s sneller resultaten willen realiseren. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat namen namens het kabinet “het Nationaal Techniekpact – Focus en versnellen” in ontvangst.

Minister Van Engelshoven maakte daarnaast bekend dat zij samen met de staatssecretaris van EZK tot en met 2020 het netwerk Katapult, regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs en bedrijfsleven in het beroepsonderwijs, financieel zal ondersteunen en Staatssecretaris Mona Keijzer lanceerde MKB !dee.

Bijschrift foto: Overhandiging “Nationaal Techniekpact – focus en versnellen” aan Minister Van Engelshoven en Staatssecretaris Keijzer door First Lego League Benelux-finale winnaars “Pretty Smart Power Girls”. Fotograaf: Iris Sijbom.