Het is een hardnekkig misverstand dat overal en telkens weer de kop opsteekt: waarom kunnen al die werkloze technici niet gematcht worden nu er zoveel technische vacatures zijn? Het antwoord is simpel: omdat verreweg de meeste technici met een WW-uitkering niet bemiddelbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Zo zit ca. een kwart van deze mensen tussen twee banen in en zijn dus niet werkzoekend. Ze zitten voor een of twee maanden in de WW. Een ander flink deel van de mensen in het WW-bestand werkt parttime en heeft nog een ‘rest-uitkering’ van bijvoorbeeld een dag of minder per week. Ook zit er een deel in een proefplaatsing of volgt een opleiding met behoud van uitkering waardoor ze niet bemiddelbaar zijn. Voorts is een deel mantelzorger. Daarnaast zijn er WW-ers die voor een bepaald percentage arbeidsongeschikt zijn verklaard maar bijvoorbeeld nog een dag in de week kunnen werken. Een andere relatief grote groep zit tegen de pensioengerechtigde leeftijd aan. Tenslotte is er een groep WW-uitkeringsgerechtigden die wel kan werken maar niet meer terug kan in het ‘oude’ beroep. Zij staan dan nog wel ingeschreven met een technisch beroep. Conclusie is dat van de ogenschijnlijk grote groep werkloze technici (ca. 4.000 in Noord-Holland) slechts een zeer beperkt deel bemiddelbaar is voor de arbeidsmarkt!

Overheid en bedrijfsleven doen er alles aan om deze relatief kleine groep WW-uitkeringsgerechtigden weer aan het werk te krijgen. Kijk hiervoor bijvoorbeeld op www.spt-nh.nl. Het Servicepunt Techniek Noord-Holland heeft onlangs nog een groep WW-ers bijgeschoold tot monteur zonnepanelen. Ze zijn inmiddels allemaal aan het werk!