Het Regionaal investeringsfonds mbo is een subsidieregeling die publiek-private samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven stimuleert. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt via deze regeling 100 miljoen euro subsidie beschikbaar in de periode 2014 tot en met 2017 voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. Mbo-instellingen, bedrijfsleven en regionale overheden kunnen samen een aanvraag indienen, met als voorwaarde dat de voorstellen bijdragen aan een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. De subsidiebijdrage dient aangevuld te worden met een financiƫle bijdrage vanuit de regio (bedrijfsleven en regionale overheid).

Voor meer informatie: http://investeringsfondsmbo.nl/