In het masterplan werken Amsterdamse (voorbereidende) beroepsopleidingen, het bedrijfsleven en gemeente nauw samen om kennis te delen, de samenwerking met betrekking tot technische opleidingen te optimaliseren en de vaak eenzijdige beeldvorming van technische opleidingen en -beroepen te verbeteren. Meer jongeren moeten kiezen voor een hoogwaardige technische opleiding, daar enthousiast over zijn en na afronding daarvan een vervolgopleiding gaan volgen of een technische carrière gaan opbouwen.

Meer informatie: http://www.amsterdam.nl/gemeente/watdoet/arbeidsmarkt/masterplan-techniek/