Elkaar kennen, weten wat er speelt en samen bepalen wat nodig is, zijn randvoorwaarden om als sector een waardevolle en aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. De technische sector is in Noord-Holland uitermate belangrijk voor de economie en de werkgelegenheid, van MBO tot WO.

Vanuit mijn functie als gedeputeerde Economische Zaken bij de provincie Noord-Holland ben ik bij de oprichting van de Techniekraad in 2013 gevraagd om voorzitter te worden. Een uitnodiging die ik graag heb aangenomen.

De provincie vindt het belangrijk dat deze waardevolle sector met één geluid spreekt. Dat kan alleen als alle relevante partijen met elkaar verbonden zijn. En dat is precies wat de Techniekraad met voortschrijdend succes doet. De bekendheid bij technische bedrijven en onderwijsinstellingen wordt steeds groter en de ongekende mogelijkheden van deze sector worden steeds zichtbaarder. Gelijktijdig is een sterk georganiseerde technische sector ook aantrekkelijk voor het algemene vestigingsklimaat in Noord-Holland.

De samenwerking binnen de Techniekraad Noord-Holland heeft o.a. geleid tot een belangrijk visiedocument, de technische arbeidsmarkt in NH: cijfers en visie 2015.

De provincies beginnen aan een nieuwe collegeperiode. Ik heb besloten om mij in een andere richting dan het openbaar bestuur te oriënteren. Daarmee komt voor mij een einde aan een uitdagende tijd als gedeputeerde Economische Zaken, en helaas ook aan het voorzitterschap van de Techniekraad. Tijd om het stokje over te dragen. Ik wens de Techniekraad een mooie en sterke toekomst en ben trots op de eerste successen die wij met elkaar de afgelopen periode hebben gerealiseerd.

Jan van Run

Gedeputeerde staten provincie Noord-Holland