Dit schooljaar hebben vmbo/mavo- en mbo scholen, opleidingsbedrijven, de overheid en het bedrijfsleven, de handen ineen geslagen en zich verenigd in het netwerk Toptechniek in Bedrijf Noord-Holland Noord.

Doel van dit netwerk is om door samenwerking in de regio het techniekonderwijs in het vmbo te versterken. En dat is hard nodig. Verreweg de meeste van onze technici hebben immers op het vmbo gezeten. Daarmee is het vmbo de belangrijkste kweekvijver voor technisch talent. Terwijl de tekorten aan technisch personeel op de arbeidsmarkt steeds problematischer worden, daalt het aantal leerlingen op het vmbo de komende jaren flink en staat het technisch vmbo-onderwijs ook financieel onder druk. De aangesloten partners werken samen zodat een sterk techniekprogramma daadwerkelijk ertoe gaat leiden dat na de keuze voor techniek op het vmbo er ook een diploma gehaald wordt op het mbo dat in de dagelijkse beroepspraktijk direct van waarde is.

De leden van de verschillende werkgroepen kennen elkaar inmiddels door de gehouden werksessies. De werkgroepen komen met regelmaat bijeen rondom de thema’s techniekpromotie, het gemeenschappelijk gebruik van praktijklokalen, technisch ‘personeel’ en materialen.

Nu is het tijd om ook de docenten, instructeurs, technisch onderwijsassistenten, decanen, loopbaanbegeleiders, medewerkers van technische bedrijven en opleidingsinstituten, met elkaar kennis te laten maken. Zodat ook zij, bij de advisering van hun leerlingen of bij het opstellen van hun lesprogramma’s, weten waar mogelijkheden liggen en hoe die in te zetten. Bezoekers krijgen tijdens de middag een overzicht van het aanbod op het gebied van techniekpromotie en loopbaanoriëntatie gepresenteerd. Tevens presenteren enkele vmbo-scholen zich in een stand waarin ze andere scholen kunnen laten zien wat ze met techniek doen. Ook komen de mogelijkheden op het gebied van gemeenschappelijk gebruik van praktijklokalen, docenten en materialen aan bod.

Datum: vrijdag 8 juni 2018

Locatie: Horizon College, Hoorn, Maelsonstraat 24, 1624 NP Hoorn

Aanvang: 12.00 uur

Sluiting: 17.00 uur

Meer informatie over programma en inschrijving op : www.techniekraad.nl/uitmarkt2018. Of bel naar Quirien van Ojen (o6-29398769). Direct inschrijven op: https://www.techniekraad.nl/inschrijfformulier-uitmarkt-vmbo-techniek/