Vandaag heeft minister Van Engelshoven (OCW) bekend gemaakt dat 7 samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven gericht op onder meer welzijn, digitale skills, levensmiddelentechnologie en ondersteuning van kwetsbare jongeren circa 11 miljoen euro krijgen. De investeringen komen uit het budget voor het Regionaal Investeringsfonds mbo. De totale investering van bedrijfsleven, onderwijs en overheid komt in deze ronde uit op circa 21,5 miljoen euro.

Minister Van Engelshoven is enthousiast over de samenwerkingsverbanden: “Mooi dat bedrijven kiezen om samen met mbo-instellingen te investeren in innovatief beroepsonderwijs in de regio. Samen zorgen zij voor opleidingen die up to date zijn. Zo hebben studenten straks meer kans op het vinden van een baan.”

Van de 7 toegekende projecten komen er drie uit Noord-Holland:

  • PPS Dudoc XP, ROC Horizon College
  • House of Digital, ROC van Amsterdam
  • Techniek leerwerkpleinen en -straten netwerk Noord-Holland, ROC Kop van Noord-Holland

Doel van het Regionaal Investeringsfonds is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er in totaal 110 samenwerkingsverbanden in het land tot stand gekomen. Zie de landkaart voor een overzicht van alle projecten.

Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben dit jaar nog een mogelijkheid om plannen in te dienen voor het fonds. De volgende aanvraagperiode loopt van 1 juni tot 1 juli 2018.