De technische installatiebranche hecht aan een sterke regionale samenwerking. Daarom beschikt elke regio over een regionaal beleidsplatform voor de technische installatiebranche (RBPI). Hierin werken regionale sociale partners samen aan drie programmalijnen: onderwijs, arbeidsmarkt en loopbaanontwikkeling. Daarnaast heeft het platform een regionale netwerk en verbindingsfunctie. Samenwerken in de regio met platforms die dezelfde doelen hebben als wij maakt ons allen sterker.

En dat is wat we doen, bijvoorbeeld met de TechniekRaad Noord Holland. Dit levert ons een breder perspectief op van wat nodig is op het vlak van onderwijs en arbeidsmarkt, juist ook vanuit de Provinciale agenda. We zijn dan ook goed vertegenwoordigd in het bestuur van de TechniekRaad doordat afgevaardigden vanuit het RBPI hier zitting in hebben. De technische branches hebben hun eigen doelstellingen en ambities maar vinden elkaar in de TechniekRaad op punten waar samengewerkt kan worden. De gezamenlijke inzet is nu gericht op instroom in de branches en behoud van vakmanschap. Daar hebben we allemaal belang bij! Ook de grote uitdagingen voor branches door de inzet van nieuwe technologieën, zoals digitalisering, beschikbaarheid van data, duurzaamheid en circulaire economie lenen zich goed om in gezamenlijkheid te bespreken en verder op te pakken.

Francisco van de Coevering

Regiomanager Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Techniek Nederland

Erik Hans Boek

Regiomanager Noordwest-Nederland OTIB