Door zowel de vervangings- als uitbreidingsvraag maar ook door de te lage instroom in het technisch onderwijs is er nog altijd meer vraag naar technici dan dat er aanbod is. Het tekort aan technisch personeel in Noord-Holland wordt voor de komende jaren geschat op een gemiddelde van 1.280 per jaar.  We zien dat in 2017 van veel meer opleidingen dan vorig jaar (grote) tekorten aan gediplomeerde mbo-technici bestaan dan vorig jaar. De mbo-ICT-beroepsgroep vormt een uitzondering: daar is sprake van licht overschot tot evenwicht op de arbeidsmarkt in de provincie. De tekorten zijn in 2017 het sterkst gegroeid in de beroepsgroepen Hout en Meubel, Infra, Maritiem, Procesindustrie en Laboratoria, Technische Installaties en Systemen en Voeding. In de andere beroepsgroepen is het aantal opleidingen waarbij tekorten bestaan ruwweg even hoog dan in 2016. Er is net als in 2016 en 2017, ook in 2018 een groot tekort op de arbeidsmarkt aan HBO-gediplomeerden van alle technische opleidingen. De grootste tekorten bestaan aan HBO-gediplomeerden werktuigbouwkunde en chemie & chemische technologie.

Door de aantrekkende economie zullen de tekorten alleen maar groter worden. Op verschillende velden wordt gespeeld om tot oplossingen te komen. De TechniekRaad zet zich in om de inspanningen van deze organisaties te structureren en te verbinden.